TAFEL OPHALEN + LATEN BEZORGEN

 

Onze openingstijden voor ophalen zijn van 09.15 tot 15.00 uur op afspraak. Afspraak maken via de mail oneofakindshe@gmail.com

 

Informatie voor  jouw tafel op te laten halen.

- Alleen op afspraak. Handelstraat 11c 6851 EH HUISSEN 

- Transport is altijd op eigen risico 

- De bestelling gaat pas mee als de betaling voldaan is.

- Rekening nummer

NL65KNAB0616703880 naam ilovestyle, bij opmerking van de betaling graag je naam of order nummer vermelden.

 

- Kom je hem zelf ophalen? Neem dan dekens, bescherming, of bubbeltjes folie om de tafel te beschermen met vervoer.

 

 

TAFEL IN LATEN PAKKEN

Wil je dat wij de tafel inpakken? 

Helaas moeten wij inpak kosten rekenen aangezien het inpak materiaal van plastic is en in deze tijd heel prijzig is. Wat wij snappen aangezien plastic niet het beste voor de wereld is.

Daarin tegen gebruiken we inpak materiaal van gerecycled plastic.  Let op, als wij de tafel inpakken maken wij vooraf een foto dat de tafel 100% in orde is. Transport schade is altijd voor eigen risico. 

INPAKKEN-  €15 per tafel

 

 

BEZORGEN ( zelf regelen) 

Liever tijd en geld besparen?

Je kan hem laten ophalen via een transport bedrijf. Het meest gekozen transportbedrijf is brenger (externe ophaal en bezorg service www.brenger.nl), Die halen het een dag op en brengen het dezelfde dag bij jouw langs.

Op hun website kan je de kosten uitrekenen. Onze locatie is Huissen (tussen Arnhem en Nijmegen) en op de begane grond. Vervoer is altijd op eigen risico.

 

Informatie Brenger:

Wil jij je tafel oplaten halen door brenger? Dit zijn de gegevens die je nodig hebt! 

Alleen op afspraak. One of a kind She Handelstraat 11c 6851 EH HUISSEN 

- Wij zitten op de begane grond.

- Vul de afmeting van de tafel in. 

- Materiaal kan je hout kiezen daarop wordt het gewicht voor gerekend.

- Ons telefoonnummer en e-mail adres invoeren. (Zodat wij op de hoogte worden gehouden door Brenger wanneer ze komen, zonder informatie kunnen wij niks)

 

Het komt bijna nooit voor maar toch transport schade bij Brenger? 

Je hebt zelf de brenger geregeld dus wij zijn alleen het ophaaladres. Is er transport schade?  spullen die via Brenger worden vervoerd zijn tijdens het transport standaard tot €500 verzekerd. 

Wat moet je doen bij een transport schade? 

  1. Meteen contact opzoeken met brenger. En daar alles regelen.

  2. Laat het ons weten via de e-mail oneofakindshe@gmail.com  met daarbij een foto van de schade. Zodat wij een restauratie factuur erbij kunnen maken. Die hebt je nodig bij Brenger. 

 

Meer informatie:

- Hoe werkt brenger

- Prijzen brenger 

 

-Voordelen brenger:

  • Voordelig en betrouwbaar
  • Jij kiest wat jou uitkomt
  • In 3 min je transport geregeld
  • Zelfde dag geleverd

 

 

- Algemene voorwaarden zijn hierbij van toepassing en gelden altijd.

 

BELGISCHE KLANTEN:

 

We hebben geweldig nieuws! We zijn een samenwerking aangegaan met een transportbedrijf, waardoor we nu een extra optie aanbieden voor het bezorgen van jouw meubels. Voor slechts €199 kun je een eettafel laten bezorgen, en voor €100 een salontafel. Als je beide tafels tegelijk bestelt, betaal je slechts €199 voor het transport. Deze service is momenteel alleen beschikbaar voor leveringen in België.

Je kunt het transport bijboeken hier:

Belgische levering 

Houd er rekening mee dat er een afspraak met je wordt gemaakt voor de levering van de tafel. Het transport wordt verzorgd door een onafhankelijk bedrijf, waardoor wij geen invloed hebben op eventuele vertragingen of leveringen op een later moment. We vragen om je begrip en geduld in het geval van onvoorziene omstandigheden.

 

                                                          TABLE PICK UP + DELIVERY 

Our opening hours are from Monday till Friday from 09.00 till 13.30 by appointment

Information for your table to be picked up.

- By appointment only. Handelstraat 11c 6851 EH Huissen

- Trasnport is always at your own risk

- The order will only be transported once payment has been made

- Account number nl17knab0408679999 name Ilovestyle

- Will you pick it up yourseld? The bring blankets, protection, or bubble wrap to protect the table with transport.

 

 

 

HAVE TABLE PACKED

Do you wantr us to wrap the table?

Unfortunatly, we have to charge packing fees as the packing material is plastic and is very pricey in this day and age. Which we understand since plastic is not the best thing for the world.

 

However, we use recycles plastic wrapping material. Please note that when we pack the table, we will take a picture in advance to make sure that the table is 100% intact. Transport damage is always at your own risk.

 

 

 

DELIVERY ( self-regulate)

Rather save time and money?

You can have it picked up through a transport company. The most popular transport company is brenger (external pickup and delivery service www.brenger.nl), the pick it up one day and bring it to you the same day.

 

Information Brenger

Would you like to have your table picked up by Brenger? These are the details you  need!

 

- By appointment only. One of a kind She Handelstraat 11c 6851 EH Huissen.

- We are located on the first floor.

- Fill in the size of the table.

- Material can you choose wood, then the weight is calculated for.

- Enter our phone number and e-mail address. ( So that we are informed by Brenger when they come, without information we can not do anything)

 

It almost never happens but still transportation damage at Brenger?

You have arranged the deliver yourself so we are only the pick-up address.  Is there transport damage? Iteams transported via Brenger are insured up to 500,00 euro during transport damage?

1. Contact Brenger immediately and arrange everything there.

2. Let us know via e-mail oneofakindshe@gmail.com with a picture of the damage.  Then we can make a restoration invoice, you will need that at Brenger.

 

More information:

- How Brenger works

- Prices

 

Benefits of Brenger:

- Inexpensive and reliable.

- You choose what suiits you.

- Transport arranged in 3 minutes.

- Same day delivery.

 

- General conditions apply and are always valid.