Finally your table is ready! 
Je kunt vanaf aangegeven datum via de mail je tafel bij ons komen ophalen op afspraak!
Wij zijn geopend op werkdagen van 09.15 – 15.00. Altijd op afspraak.


Het adres is Handelstraat 11c 6851 EH in Huissen.

Bedrag
Het restant bedrag moet naar het rekeningnummer NL65KNAB0616703880
naam: ilovestyle overgemaakt worden. Hierbij de opmerking je naam en
ordernummer toevoegen. Dit moet voldaan zijn voor het ophalen van je
tafel.


Inpakken
Wil je jouw tafel ingepakt hebben, dan rekenen we daar €15 voor.
Hierbij de link voor de inpakkosten:
https://www.oneofakindshe.nl/product/11864234/inpakken.

Deze kosten zijn noodzakelijk vanwege de hoge kosten voor plastic
inpakmateriaal. Wij snappen dat plastic niet het beste voor de wereld
is. Daarom gebruiken we inpakmateriaal van gerecycled plastic. Let op,
als wij de tafel inpakken, maken wij vooraf een foto dat de tafel 100%
in orde is. Transport schade is altijd voor eigen risico.


Ophalen
Lukt het niet om je tafel zelf op te komen halen, dan kun je hem laten
ophalen via een transportbedrijf. Het meest gekozen transportbedrijf
is Brenger (externe ophaal- en bezorgservice) Die halen het een dag op
en brengen het dezelfde dag bij jou langs.

Voordat wij de tafels aan een koeriersbedrijf meegeven controleren wij
de tafels en maken wij foto’s ervan. Op hun website kan je de kosten
uitrekenen.www.brenger.com
Onze locatie is Huissen (tussen Arnhem en Nijmegen) en op de
begane grond. Vervoer is altijd op eigen risico.

Hierbij de link voor meer informatie over het ophalen:
https://www.oneofakindshe.nl/more/ophalen-1.


Afspraak
De tafel kan alleen op afspraak opgehaald worden. Je kan een afspraak
maken door op deze mail te reageren en je gewenste datum en tijd door
te geven. Elke werkdag van 9.15 tot 15.00 op afspraak.

 

ENJOY YOUR NEW ART.

 

From the indicated date onwards, you can come to collect your table from us by appointment via email! We are open on weekdays from 09:15 - 15:00, always by appointment.

 

The address is Handelstraat 11c, 6851 EH in Huissen.

Amount

The remaining amount must be transferred to account number NL65KNAB0616703880, name: ilovestyle, along with your name and order number as a reference. This must be settled before collecting your table.

 

Packaging

If you would like your table to be wrapped, there is a fee of €15. Here is the link for the packaging costs: https://www.oneofakindshe.nl/product/11864234/inpakken.

These costs are necessary due to the high costs of plastic packaging materials. We understand that plastic is not ideal for the environment, which is why we use recycled plastic packaging material. Please note, if we wrap the table, we will take a photo beforehand to ensure it is in perfect condition. Transport damage is always at your own risk.

 

Collection

If you are unable to collect your table yourself, you can arrange for it to be collected by a transport company. The most commonly used transport company is Brenger (an external collection and delivery service). They collect it one day and deliver it to you the same day. Before we hand the tables over to a courier company, we inspect and photograph them. You can calculate the costs on their website [link]. Our location is in Huissen (between Arnhem and Nijmegen) and on the ground floor. Transportation is always at your own risk.

Here is the link for more information about collection:

 https://www.oneofakindshe.nl/more/ophalen-1.

 

Appointment

The table can only be collected by appointment. You can make an appointment by responding to this email and providing your desired date and time.

Every weekday from 9:15 am to 3:00 pm by appointment.