MEEST GESTELDE VRAGEN

Met welke kleuren werken jullie?

Wij werken met de kleur sand. 

 

Bezorgen jullie ook?

Helaas bezorgen wij niet. 

Wat wel mogelijk is om je tafel via een koeriersbedrijf op te laten halen. Een goedkope optie binnen Nederland is Brenger (externe ophaal en bezorg service www.brenger.nl), die halen en brengen op dezelfde dag. Op hun website kan je de kosten uitrekenen. Onze locatie is Huissen en op de begane grond. Dit is wel op eigen risico, uiteraard pakken we je tafel met zorg in. 

Je kan de tafel natuurlijk ook zelf op komen halen. Dit gaat wel alleen op afspraak.

Wat is de levertijd?

Op het moment is de levertijd 10-14 weken. Dit is wel een indicatie. 

Zodra je tafel bijna klaar is krijg je een bericht van ons wanneer deze is af te halen.

 

Krijg je snel vlekken op de tafel?

Al onze tafels worden zorgvuldig behandeld met een speciale coating.
Het materiaal is dankzij zijn naadloze afwerking volledig waterdicht.

Dus heb je geknoeid? Veeg het af met een zachte doek. 

Het is belangrijk om geen scherpe of grove voorwerpen te gebruiken voor het schoonmaken van onze tafels. Gebruik dus geen schuursponsjes of andere voorwerpen om vlekken te verwijderen.

Wat kost een tafel?

We berekenen een prijs op de afmeting, als je jouw afmeting door wilt geven dan kunnen wij een prijs geven! Wij maken alles op maat. Voer het offerte formulier in om een prijs op te vragen. 

Wat is het materiaal van de tafel?

De basis is van hout en wordt laag op laag opgebouwd met beton cire. Daarop komt er een aangepaste coating!

Mag ik een eigen ontwerp aan leveren?

Yes, dat kan zeker weten. Stuur een e-mail naar oneofakindshe@gmail.com met een schets + afmetingen zodat wij even mee kunnen kijken.

 

Extra optie:

Na aanbetaling sturen we je een pakketje met daarin tekenpapier zodat je de vorm en juiste afmeting kunt tekenen/knippen. Op deze manier heb je dus echt je eigen ontwerp in huis staan. 

Hoelang gaat beton ciré mee?

Het is waterdicht materiaal wat jarenlang mee gaat en een schitterende afwerking is van uw huis. 

Hebben jullie tafels op voorraad?

We werken normaal niet met een voorraad, maar als we wel een tafel op voorraad hebben komt het in de shop online!

Hoe kan het zijn dat jullie zo betaalbaar zijn?


Met She zijn we voor betaalbaar gegaan. Je betaald bij ons niet voor het merk. Een merk wordt vaak gelijkgesteld met de kwaliteit van een product. Een duur merk wil echter nog niet zeggen dat het product ook van topkwaliteit isBij het horen van een merk hebben wij consumenten gelijk al een beeld in ons hoofd over het product. Consumenten betalen graag meer voor producten van hoge kwaliteit. Wat mensen zich niet realiseren is dat ze alleen voor het merk soms wel drie keer tot vijf keer zoveel betalen.

Kan de hoogte voor de salontafel ook worden aangepast?

Ja dat kan! De mogelijke kosten hiervoor is +39,00 euro.

                                                          FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

What colors do you work with?

We work with the color sand.

Do you also deliver?

Unfortunately, we do not deliver

What is possible is to have your table picked up via a courier company. A cheap option within the Netherlands is Brenger (external pickup and delivery service www.brenger.nl), they pick up and deliver on the same day. On their website you can calculate the costs. Our location is Huissen and on the first floor. This is at your own risk, of course we pack your table with care.

You can also pick up the table yourself. This is by appointment only.

What is the delivery time?

At the moment, the delivery time is 10-14 weeks. This is just an indication.

When your table is almost ready you will receive a message form us when it can be picked up.

Do you get stains on the table easily

All our tables are carefully treated with a special coating. Thanks to its seamless finish, the material is waterproof

Did you spill something on the table? Wipe it off with a soft cloth.

It is important not to use sharp or coarse objects to clean our tables. So dont use scouring pads or other objects to remove stains.

What does a table cost?

We charge a price on the size of the table, if you want to give us your size we can give a price! Fill in the quote form to request a price.

What material is the table made out of?

The base is woord and is built up layer upon layer with concrete cire. On top of that comes a custom coating!

Can i provide my own design?

Ofcourse! Please email oneofakindshe@gmail.com with a sketch + dimensions so we can take a look.

Extra option:

After the deposit we will send you a package containing drawing paper so you can draw/ cut the shape and right size. This way you really have your own design in your home.

How long does concrete cire last?

It is waterproof material that will last for years and is a brilliant finishing touch to your home.

Do you have tables in stock?

We normally don't work with an inventory, but if we dp have a table in stock it will appear in the shop online!

How is it that you guys are so affordable?

With She, we went for affordable. With us, you don't pay for the brand. A brand is often equated with the quality of a product. However, an expensive brand does not mean that the product is top quality. When we hear about a brand, we consumers already have an inmage in our heads about the product. Consumers are happy to pay more for high-quality products. What people do not realize is that just for the brand alone, they sometimes pay three to five times as much. 

Can the height for the coffee table also be adjusted?

Ofcourse! The possible cost for this is +39,00 euro.